Katalozi i linkovi

 

 

     

O Nama

Preduzeće Metro d.o.o. osnovano je 29.12.1992 godine, sa namerom da se bavi servisom elektronske opreme.
Poslovanje do 1996 godine nije posebno bitno za prikaz, jer se te godine vrši promena vlasničke strukture istog.
Krajem 1996 godine bavimo se servisom elektronske opreme, sa posebnim akcentom na servis industrijske elektronike.

Paralelno sa servisom pokrenuta je i trgovina elektronskim komponentama, što u godinama koje slede postaje i glavna preokupacija preduzeća.
Zbog stanja u privredi i na tržištu kome smo bili okrenuti po pitanju servisa, isti prestaje da bude bitan 2001 godine kada se i gasi.
Obzirom da smo za to vreme stekli veliko iskustvo i znanje, paralelno sa gašenjem servisnog odeljenja počinje da se razvija ideja, u to vreme veoma entuzijastička, o izradi reklama sa LED-diodama.
Ovo će u godinama koje slede rezultovati otvaranjem odeljenja koje se bavi specijalnom rasvetom na bazi LED-tehnologije.

Krajem 90-ih preduzeće počinje sa širenjem svojih interesa van granica naše zemlje.
S’ početka stidljivo počinjemo saradnju sa zemljama u okruženju, a danas saraÄ‘ujemo sa kompanijama širom sveta u oba pravca, i kao uvoznici i kao izvoznici.
Važno je napomenuti da je preduzeće orijentisano na saradnju sa pravnim subjektima, tj. da obavlja delatnost veleprodaje.

Početkom novog veka počinje saradnja sa državnim institucijama iz oblasti sigurnosnih sistema posebne namene. Ova saradnja se iz godine u godinu razvijala tako da danas beležimo saradnju sa svim državnim agencijama koje su registrovane za tu delatnost uključujući i vojne agencije.

Kako bismo i sami pratili razvoj novih tehnologija, olakšali sebi proizvodnju a ponudili svojim klijentima vrhunsku izradu iz oblasti proizvodnje kojom se bavimo 2008.godine nabavili smo CNC glodalicu i laser velikog formata.

Metro d.o.o. se danas nalazi među prvim, najpouzdanijim, a možemo slobodno reći i među najvećim nezavisnim snabdevačima elektonskih komponenti u zemlji.

Cilj nam je da kroz obostarnu korist, izađemo u susret i najzahtevnijim izazovima i željama kupaca.

Kako biste se uverili u to pozivamo Vas da se pridružite društvu naših partnera.